WET DBA en Modelovereenkomsten

De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) vervangt sinds 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie)

De wet DBA is er om jou als zzp’er en je opdrachtgever duidelijkheid te geven over de arbeidsrelatie die jullie zijn aangegaan. Helaas heeft de wet DBA niet de duidelijkheid gebracht die er verwacht werd. De wet is en blijft van kracht, maar wordt tot 1 oktober 2021 niet volledig gehandhaafd. Sinds oktober 2019 houdt de belastingdienst wel scherper toezicht bij opdrachtgevers, handhaving vindt alleen plaats als de opdrachtgever kwaadwillend is.


Er wordt ondertussen gewerkt aan nieuwe regeling

 

Op 11 januari 2021 is een pilot gestart met een webmodule. Deze heeft als doel opdrachtgevers vooraf zekerheid te geven over de arbeidsrelatie met een zzp’er.

De pilot webmodule duurt 6 maanden. In de zomer van 2021 volgt een evaluatie. Daarna beslist het kabinet op welk moment het de handhaving opstart. Op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021.

Webmodule

De webmodule beoordeling arbeidsrelatie geeft duidelijkheid aan de opdrachtgever over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Deelname aan de pilot is anoniem en vrijwillig. Tijdens deze pilotfase is de uitkomst van de webmodule een indicatie en geen juridische beslissing.
Er zijn 3 kwalificaties:

  1. indicatie buiten dienstbetrekking
  2. indicatie dienstbetrekking
  3. geen oordeel

De webmodule is voor opdrachtgevers die in Nederland gevestigd zijn en een opdracht uitbesteden aan een opdrachtnemer in Nederland.