Investeringskorting 2021 of 2022

Het kabinet verwacht dat er door de coronacrisis de komende jaren minder wordt geïnvesteerd. Om banen te behouden is de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (BIK bedacht. 

Ben je van plan te gaan investeren in 2021 of 2022 ?

Let dan goed op de investeringskorting die door de overheid wordt gelanceerd, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijv. nieuwe machines.


Kort samengevat :

 

Welke bedrijven kunnen profiteren van de BIK

Bedrijven die vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd zijn en loonheffing voor personeel afdragen !

Wat moet een bedrijf doen om de investeringskorting te kunnen krijgen

Een BIK-verklaring aanvragen bij RVO en de daarin opgenomen investeringskorting in de loonaangifte toepassen op de af te dragen loonheffing

Vanaf wanneer en hoe vaak kan een BIK-verklaring worden aangevraagd

* Dat kan vanaf 1 september 2021 en max. 4x per jaar.

Voor welke investeringen kun je de BIK aanvragen ?

* Investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen van meer dan € 1.500 en minimaal €20.000 per aanvraag

 

De BIK geldt voor nieuwe investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen, meer voorwaarden zijn vergelijkbaar met de KIA. 

De investeringen moeten met een laatste betaling in 2021 of 2022 zijn betaald en binnen 6 maanden na volledige betaling in gebruik zijn genomen.

Voor kleinere investeringen kunnen de KIA en de BIK samengaan.

De BIK is een korting op de loonheffingen en wordt inde aangifte loonheffing in mindering gebracht. De volgende kortingen zijn van toepassing :

* Investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar : 3,9 %

Investeringen boven € 5.000.000 per kalenderjaar : 1,8%

De BIK moet digitaal aangevraagd worden bij de rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wegens uitvoeringstechnische redenen kan di echter pas vanaf 1 september 2021. 

De aanvraag moet uiterlijk binnen 3 maanden na afoop van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden zijn ingediend. Na goedkeuring geeft RVO uiterlijk binnen 12 weken een BIK-verklaring. 

Na ontvangst van de verklaring kunen bedrijven de korting verrekenen met de loonheffing.

Plan vanwege de BIK 2021/2022 mogelijke investeringen extra zorgvuldig.